CryptoNight là một thuật toán băm PoW được thiết kế bởi các nhóm phát triển Bytecoin và CryptoNote. Ban đầu, nó được thiết kế để thích ứng với khai thác CPU và GPU trong khi đồng thời có khả năng chống lại Mạch tích hợp ứng dụng cụ thể, hay được gọi là ASIC.

CryptoNight như một thuật toán có thể được coi là một cái gì đó tương tự như SHA-256, thuật toán khai thác được sử dụng cho Bitcoin, hoặc Scrypt, thuật toán được sử dụng trong giao thức Litecoin.

CryptoNight là gì?

CryptoNight được dự tính là một thuật toán băm bình đẳng, vì nó có thể được tính toán bởi CPU và GPU, nhưng không thực tế khi sử dụng bởi ASIC. Thuật toán CryptoNight thực hiện điều này bằng cách:

  • Yêu cầu quyền truy cập vào bộ nhớ
  • Phụ thuộc độ trễ

Yêu cầu quyền truy cập vào bộ nhớ

Các máy ASIC truyền thống phù hợp với các thuật toán băm như SHA-256 vì nó không yêu cầu thiết bị truy cập bộ nhớ để gửi kết quả. Thay vào đó, ASIC bị giới hạn đơn giản bởi số lượng phép tính mà nó có thể thực hiện mỗi giây. Đây là nhược điểm của CPU và GPU có chức năng bộ nhớ tích hợp, do đó, hạn chế số lượng tính toán mà chúng có thể thực hiện. Hơn nữa, mỗi lần bộ nhớ được truy cập, CryptoNight yêu cầu 2 MB bộ nhớ. Đây là vấn đề đối với một số ASIC vì chúng không có các chức năng bộ nhớ được tích hợp, do đó, CryptoNight được cho là memory – hard (tạm dịch: khó nhớ).

Độ trễ phụ thuộc

Độ trễ đề cập đến khoảng thời gian cần để tính toán và kết quả sẽ được trả lại. Ví dụ: nếu tính toán 2 + 2 được đặt ra và phải mất 3 giây để kết quả của 4 được trả lại, thì thời gian chờ là 3 giây. Hơn nữa, sự phụ thuộc đề cập đến khái niệm rằng một phép tính thứ hai không thể được thực hiện cho đến khi kết quả đầu tiên được trả về, tức là có sự phụ thuộc vào phép tính đầu tiên để thực hiện phép tính thứ hai. Trong bối cảnh của thuật toán CryptoNight, mọi giải pháp mới được đề xuất bởi một thiết bị, và đều phụ thuộc vào tất cả các giải pháp được đề xuất trước đó.

CryptoNote là gì?

CryptoNote ban đầu được triển khai trong giao thức CryptoNoteCoin, một đồng tiền điện tử được thiết kế cho chức năng duy nhất để trưng bày công nghệ CryptoNote. Bản thân CryptoNoteCoin không có giá trị thương mại, khối genesis được khởi chạy lại thường xuyên để ngăn chặn giá trị tích luỹ.

Các loại tiền điện tử như Bytecoin (nhánh đầu tiên của CryptoNote) và Monero đã chọn fork từ CryptoNote do công nghệ ẩn danh mà giao thức cung cấp. Ví dụ về các công nghệ này bao gồm:

  • Chữ ký vòng
  • Địa chỉ ẩn
  • Giới hạn thích ứng

Chữ ký vòng

Chữ ký vòng là một loại chữ ký số mà một nhóm người ký tên có thể được hợp nhất với nhau để tạo ra một chữ ký đặc biệt, và có thể ủy quyền cho một giao dịch. Chữ ký vòng bao gồm người ký thực tế, sau đó được kết hợp với người không ký để tạo thành một vòng. Người ký thực tế và người không ký trong vòng này đều được coi là bình đẳng và hợp lệ. Công nghệ chữ ký vòng giúp người gửi che giấu nguồn gốc của giao dịch bằng cách đảm bảo rằng tất cả các yếu tố đầu vào đều không thể phân biệt được với nhau.

Địa chỉ ẩn

Các địa chỉ bí mật sẽ cấp bổ sung việc bảo mật cho một loại tiền kỹ thuật số của người dùng, bằng cách yêu cầu người gửi tạo địa chỉ một lần ngẫu nhiên cho một giao dịch cụ thể. Khi nhiều giao dịch gửi tiền đến một địa chỉ bí mật được thực hiện, thay vì các giao dịch xuất hiện trên blockchain như nhiều khoản thanh toán cho cùng một địa chỉ, những gì sẽ được ghi lại trên thực tế là nhiều khoản thanh toán đi đến các địa chỉ khác nhau.

Giới hạn thích ứng

Điều này đề cập đến việc tính toán lại liên tục các khía cạnh khác nhau của giao thức CryptoNote, chẳng hạn như độ khó khai thác và kích thước khối. Khó khăn được xác định bằng cách cộng tổng số công việc được thực hiện bởi các nút trên 720 khối cuối cùng và chia nó theo thời gian để đạt 720 khối. Ngoài ra, kích thước khối được tính bằng cách lấy kích thước khối trung bình, ví dụ như 100 khối trước và nhân nó với 2. Do đó, nếu kích thước khối trung bình trong 100 khối vừa qua là 1 MB, kích thước khối mới sẽ được tính là 2 MB.

Kết luận

Tóm lại, CryptoNight là một thuật toán PoW được triển khai ban đầu trong giao thức CryptoNote, từ đó đã được chia thành các dự án như Monero và Bytecoin. Chức năng của thuật toán này là yêu cầu truy cập vào bộ nhớ, cũng như đặt trọng tâm vào sự phụ thuộc độ trễ.

Giao thức CryptoNote cung cấp các công nghệ mã hóa như chữ ký vòng, địa chỉ ẩn và các giới hạn thích ứng.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về CryptoNote và CryptoNight trên trang web CryptoNote và whitepaper CryptoNote.

ICOVietmy.com – Theo Tradingig/Mycryptopedia.

Advertisements

Bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.